เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับนายนรเสฏฐ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3,500 ชิ้น และมอบชุดกาชาดห่่วงใย ป้องกันโควิด – 19 (ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาดและหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย) ให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย