เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบและร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย ชุดกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต COVID-19
สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 จำนวน 431 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 โดยมีบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำมาส่งมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  อ.เมืองปราจีนบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ขอขอบคุณจิตอาสาจากกองอาสารักษาดินแดนที่ 1 ปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี ที่มาร่วมบรรจุ
ชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ในวันนี้