เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 อำเภอประจันตคามนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับนายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 77 ราย ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ในพื้นที่อำเภอประจันตคาม โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย ให้รายละ 1 ชุด  และมอบชุดกาชาดห่วงใย ป้องกันโควิด – 19 (ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย และหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี) ให้รายละ 1 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น