เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล และนางสมจิตร์ สร้อยสำโรง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร/จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยร่วมแรงร่วมใจบรรจุถุงยังชีพ ที่รับมอบจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1,300 ชุดโดยการส่งมอบของบริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 7 อำเภอ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร