เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และนางกัลยา จันทร์ศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมครอบครัว นางสาวสินีนาถ แซ่อุ่ย   อายุ 25 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1/78 ซอยราษฎร์อุทิศ 6 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสาวสินีนาถฯ มีอาชีพรับจ้าง
มีรายได้วันละ 300 บาท ประกอบกับรายได้ของ นายคมสันต์ พันธ์สิน ซึ่งเป็นสามี ที่มีรายได้วันละ 300 บาท เช่นเดียวกัน ซึ่งรายได้ดังกล่าว ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เนื่องจากต้องดูแลบุตรจำนวนทั้งหมด 5 คน ส่งผลให้มีปัญหาในด้านเครื่องอุปโภคบริโภคในเบื้องต้น ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ รวมทั้งขนมหลายอย่าง ให้แก่บุตรของนางสาวสินีนาถฯ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย