เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนางกัลยา จันทร์ศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมครอบครัว นายศศินันท์ บัวทอง อายุ 37 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1320/104 หมู่ที่ 6
ซอยบางใหญ่ 15 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากนายศศินันท์ฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทำให้ตนเองต้องว่างงาน อีกทั้งยังต้องรับภาระในการเลี้ยงดูหลานอายุ 5 เดือนด้วย ส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 1 ถุง  และมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย