เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายคริสเตียน จันทร์เลื่อน ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย เด็กชายคริสเตียน จันทร์เลื่อน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 120/208   ซอยวัดโพธิ์ 10   ถนนวัดโพธิ์-ในลึก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ความว่า ตนเองอายุ 11 ปี ศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ของตนได้  และได้รับความเดือดร้อนประสงค์ขอพระราชทาน ทุนการศึกษาด้วยเหตุนี้จึงขอพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่พึ่ง ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ให้แก่เด็กชาย คริสเตียนฯ ก่อนเปิดภาคเรียนและกล่าวว่าจะต้องพยายามสอบเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมตอนต้นให้สำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ส่วนทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีข้อเสนอแนะว่า เมื่อเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 แล้ว ทางโรงเรียนจะพิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาจัดสรรต่อไป