เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนนำคณะศิษย์เก่านักศึกษาหลังสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58, 
นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่บริษัทเบทาโกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอบ้านหมี่ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบสิ่งของจำเป็น ประกอบด้วย ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม, ไข่ไก่, แอลกอฮอล์, หน้ากากผ้า
และไส้กรอก แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 150 คน ณ วัดหนองน้ำทิพย์
หมู่ที่ 4 ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
จากนั้นเวลา 10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะได้เดินทางไปที่ วัดสระตาแวว หมู่ที่ 2 ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อมอบสิ่งของจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สำหรับการจัดสถานที่ในการแจกสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในครั้ง ได้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ อบต.พุคา, ผู้นำท้องถิ่น และอสม.
ได้จัดระเบียบเข้าแถว ระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนที่มารับสิ่งของเครื่องใช้ ให้ทุกคน
สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง วัดอุณหภูมิ จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับประชาชนที่มารับถุงยังชีพด้วย