เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วย  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประอัคคีภัย จำนวน 1 ราย นางธัมพร  กาสี  อยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจในเบื้องต้น พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ ที่ได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด