เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 หอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคม ตามโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ  ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีและอำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 20 ราย พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 200 ชิ้น
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้รับมอบ