เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563  อำเภอบ้านสร้างนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมกับนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19  และต้องเลี้ยงดูบุตร 4 คน ตามลำพัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย จำนวน 1 ชุด  
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด และมอบชุดกาชาดห่่วงใย ป้องกันโควิด – 19 (ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด) จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น