เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 หอประชุมอำเภอบ้านสร้าง นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
และนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2,000 ชิ้น และมอบชุดกาชาดห่่วงใย ป้องกันโควิด – 19 (ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด) จำนวน 21 ชุด ให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กำนันทั้ง 9 ตำบลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วย