เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 หอประชุมอำเภอบ้านสร้าง นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี /ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี /รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้กักกันตนเอง และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19
ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จำนวน 31 ราย พร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบชุดกาชาดห่่วงใย ป้องกันโควิด – 19 (ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด) จำนวน
31 ชุด ให้แก่ผู้กักกันตัว และผู้ได้รับผลกระทบฯ ด้วย