เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  อำเภอศรีมหาโพธินางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ  จำนวน 5 ราย พร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบชุดกาชาดห่วงใย ป้องกันโควิด – 19 (ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด) จำนวน 5 ชุด ให้ด้วย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้ติดตามผู้สูงอายุจำนวน 2 ราย ที่ได้เข้าร่วมโครงการรถคลินิคจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่า หลังจากได้รับการผ่าตัดตาต้อแล้ว ผู้สูงอายุทั้ง 2 ราย มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกยิ่งขึ้น