เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 อำเภอศรีมหาโพธินางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเคสครอบครัวของนายวิทยา โพธิ์ชู ผู้ยากไร้ ที่ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย จำนวน 2 ชุด  มอบชุดกาชาดห่่วงใย
ป้องกันโควิด – 19 (ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด) จำนวน 2 ชุด  และเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น