เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ มอบหมายให้นางสาวทานตะวัน รักประทุม ปลัดอำเภอเวียงสระ
นางรัตนา จิรัตน์ฐิกุล ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระและคณะฯ ลงพื้นที่อำเภอเวียงสระ พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านและอสม. มอบถุงยังชีพที่ได้รับจากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อนำไปมอบให้กับ ผู้กักกันตนเองที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 30 ราย ในพื้นที่อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี