เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี /ประธาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี /รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่อยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 127 ราย ได้โลหิตจำนวน 90 ราย/ยูนิต คิดเป็น 40,500 ซีซี แสดงความประสงค์บริจาคดวงตา 10 ราย อวัยวะ 9 ราย และร่างกาย 6 ราย ทั้งนี้
ได้รับความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นอย่างดี ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และธนาคารเลือด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 331 ชิ้น ในการนี้
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี /ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีร่วมบริจาคโลหิตด้วย