เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 อำเภอศรีมโหสถ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ พร้อมด้วยที่ปรึกษา
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 ในพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ จำนวน 135 ราย พร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1,000 ชิ้น
และมอบชุดกาชาดห่่วงใย ป้องกันโควิด – 19 (ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด) จำนวน 163 ชุด ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วย