เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางอังคณา  หัตถกิจโกศล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบและร่วมบรรจุชุดชุดธารน้ำใจ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยชุดกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 จำนวน 370 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่
ผู้ที่หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 โดยมีบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำมาส่งมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี