เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 หอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระสำคัญในการ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาด ได้มาก ชุด กาชาดห่วงใยซึ่งประกอบด้วย แอลกอฮอล์ทำความสะอาด
และหน้ากากอนามัยให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด ทุกท่าน นำไปใช้ป้องกัน ตนเองในการลงปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม นางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุม