เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 หอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย
นายรณรงค์ นครจินดา นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี / รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ เลขานุการเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด จำนวน 1,000 ลิตร จากบริษัท ไทยเบฟเวจเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นำไปมอบให้ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 40 ชิ้น  ให้กับผู้แทนบริษัทด้วย