เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอบ้านนาเดิม และสาธารณสุขอำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID-19
โลหิตขาดแคลน” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 107 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 67 ยูนิต (คิดเป็น 23,450 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 40 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 3 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 3 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหน้ากากอนามัย
แบบผ้า จำนวน 67 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย