เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
   – เวลา 13.00 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านตาดโพนไผ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ
ให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางคำมูล คำวงษา อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 10 ตำบลวาริชภูมิ พิการเดินไม่ได้
2. นายสมร คำวงษา อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 10 ตำบลวาริชภูมิ ผู้พิการทางสมอง
3. นายบัวครอง  พจนา อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 112 หมู่ 10 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ และฝีที่คอ
– โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด ข้าวสาร จำนวน 20 ก.ก น้ำดื่ม จำนวน 3 แพ๊ค และหน้ากากอนามัย 3 ชิ้น ให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าว
 – เวลา 14.00 น. ร่วมกันบรรจุภัณฑ์น้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 8,513 ชิ้น
ตามโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกัน COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า