เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ ห้างแม็คโคร สาขาเลย  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมมีมาตรการป้องกัน คัดกรองผู้บริจาคโลหิต
ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย จุดบริการเจลล้างมือ และให้ผู้บริจาคโลหิตทุกคนใส่หน้ากากอนามัย ก่อนเข้ารับการรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 47 ยูนิต

Tags: เลย