เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่าเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
นำหน้ากากอนามัยที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และประชาชนทั่ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 500  ชิ้น