เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี  มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้นายอำเภอท่าช้าง จำนวน 9 ชุด ตัวแทนนายอำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวน 3 ชุด รวมทั้งสิ้น 12 ชุด เพื่อเป็นผู้แทนของเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีนำไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัย
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ต่อไป