เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 1,000 บาท มอบผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้น ณ พื้นที่อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.นางพุ่ม แป้นสุข
2.นางทองมี เพชรมารศรี
3.นางทับ รัตนพล
4.นางจีน คงมีศรี
5.นางแก้ว สามารถ
6.นางพร้อย รักษาสัตย์