เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนายวิทยา สันติกุล นายอำเภอเอราวัณ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลเอราวัณ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำหมู่บ้าน ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด 19 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยนำไปมอบให้ความช่วยเหลือ ผู้เฝ้าระวังกักตนเองในที่พักพิงเป็นเวลา 14 วัน กลุ่มประชาชนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านที่มีการประกาศ
ปิดหมู่บ้าน หรือชุมชนเพื่อป้องกันความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดโรค COVID-19 และมีความยากลำบากในการทำมาหากิน หรือมีฐานะยากจน กลุ่มผู้มีอาชีพอิสระนอกระบบ
ประกันสังคม และมีฐานะยากจนไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองและ ครอบครัวได้ โดยได้กลับมาอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย