เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล และ นางสมจิตร์ สร้อยสำโรง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารรับมอบข้าวสารเหนียว/ข้าวสารเจ้า จำนวน 310 ถุงๆละ 5 กิโลกรัม และน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค จากสำนักงานอุสาหกรรม
จังหวัดมุกดาหาร  เพื่อนำไปแจกจ่าย ช่วยเหลือผู้ได้รับ ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ในพื้นที่จะหวัดมุกดาหาร ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร