เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้งต่างๆ ใส่ใน “ตู้ปันสุข” ณ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย “ตู้ปันสุข” ดังกล่าวทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันจัดทำขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีการนำอาหารแห้งมาใส่ในตู้ดังกล่าวเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
ครั้งที่ 1   เวลา 09:00 น.
ครั้งที่ 2   เวลา 18:00 น.