เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ
นายอำเภอไชยา นายบุญธรรม มิ่งแก้ว สาธารณสุขอำเภอไชยา นายณรงค์ ยั่งยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอไชยา
เพื่อเยี่ยมครอบครัว นายสายัณห์ ยาสิทธิ์   อายุ 44 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1/1หมู่ที่ 2 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
เวลาประมาณ 19:30 น. ขณะนั้น มีเด็กชายธนภูมิฯ  ซึ่งเป็นบุตรชายของนายสายัณห์ฯ ได้อยู่บ้านเพียงลำพัง ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนายสายัณห์ฯ ได้รับความเสียหาย
ทั้งหลัง สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและเด็กชายธนภูมิฯ ไม่ได้รับอันตรายใดๆเนื่องจากออกจากบ้านได้ทัน ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบถุงยังชีพ
จำนวน 1 ถุง และเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น อีกทั้งยังแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย
ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย