เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้/ผู้ป่วยมะเร็ง ราย นายสมบัติ แสงสกุล บ้านเลขที่ 21 หมู่ 3 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และได้ประสานงานหน่วยงานอื่น
ให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป