เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย รับมอบหน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน ใน “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย ได้รับความอนุเคราะห์จากนางสุพรรณี เจริญวงค์เพ็ชร์ ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขามณฑลทหารบกที่ 28 และสมาชิก  ทยอยส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่เย็บเสร็จแล้ว จำนวน 1,500 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. จังหวัดเลย คนละ 2 ชิ้น ใช้ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเยี่ยมดูแลผู้เฝ้าระวังกักตัว ในช่วงสถานการณ์การป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ณ มณฑลทหารบกที่ 28 จังหวัดเลย