เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย  จำนวน 30 ราย ในพื้นที่บ้านนางาม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 30 ชุด พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ ที่ได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด   ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจในเบื้องต้น