เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดสิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยให้นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวน 377 ชุด  นายอำเภออินทร์บุรี จำนวน 19 ชุดและ ผู้แทนอำเภอค่ายบางระจัน จำนวน 1 ชุด
รวมทั้งสิ้น 397 ชุด เพื่อเป็นผู้แทนของเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีนำไปมอบให้กับผู้ ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ต่อไป