เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านภูวงน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
  – เวลา 09.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายชาลี โคตะมา อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 11 ตำบลคำบ่อ
2. นางสีคาน ลับมะณี อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 16 ตำบลคำบ่อ
3. นางพันธ์ ไพคำนาม อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 10 ตำบลคำบ่อ
    โดยได้มอบที่นอนปิคนิคแบบหนา จำนวน 3 ผืน ไข่ไก่ 3 แผง น้ำดื่ม จำนวน 3 แพ็ค เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ML จำนวน 3 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 3 ชิ้น
ให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าว
  – เวลา 10.00 น. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (สามล้อโยก) ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ให้กับ นางสุดธิดา คุณศักดิ์ อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลคำบ่อ
  – เวลา 10.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด น้ำดื่ม 2 แพ็ค จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางบุญเจียม สายเนตร อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 17 ตำบลวาริชภูมิ
2. นางหนู  อุปชา อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 9 ตำบลคำบ่อ
   – เวลา 11. 30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการแพร่เชื่อโควิด COVID-19 ต้องพักกักตนเองในที่พักเป็นเวลา 14 วัน
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ จำนวน 1 ราย คือ นางวัลลภ โพธิ์เยี่ยม หมู่ที่ 1
ตำบลวาริชภูมิ โดยมอบ ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง นม 1 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ML จำนวน 1 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 3 ชิ้น