เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ รพ.วัฒนแพทย์ ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 85 ราย ได้โลหิต 72 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 28,800 ซีซี. มีผู้แสดง
ความจำรงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 2 ราย พร้อมมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 110 อัน