เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงัน รองนายก
กิ่งกาชาดฯ เหรัญญิกฯ เลขานุการฯ กรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วยตัวแทนสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) ฝ่ายประสานงาน
สถานีกาชาดสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยร่วมมอบชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 300 ชุด ณ วัดโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี