เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  รับมอบต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัวจากเกษตรจังหวัดตรังและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำหรับมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัยโควิด-19 เพื่อนำไปปลูกและประกอบอาหาร  จากนั้นได้เติมตู้วิเศษ ปันน้ำใจให้ชาวตรัง
ณ หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง