เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 300 ชิ้นและ Face Shield จำนวน 300 ชิ้น ให้กับนายศรุตยา สุทธิรักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะนำไปเพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างองค์ความรู้และกระตุ้นพฤติกรรม การป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 โดยรูปเเบบ Flash Mob
ถึงแม้สถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดต่อเนื่องติดต่อกันมา 35 วันแล้ว แต่ยังคงต้องปฏิบัติตนป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ทุกคน
สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนฉัน อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือกันต่อไปและยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังคงไม่ปลอดภัยจากโรคระบาดนี้