เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกงตาก จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ “บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 โลหิตขาดแคลน” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกงตาก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 84 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 74 ยูนิต  (คิดเป็น 25,900 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 10 ราย