เลือกหน้า

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยนายอำเภอท่าวุ้ง คณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง หัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่ให้ขวัญและกำลังใจผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 27 ครอบครัว ในเขตพื้นที่อำเภอ่ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ และภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือดังกล่าว