เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด 19 (ชุดเครื่องอุปโภค บริโภค) รอบที่ 3 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1,000 ชุด แอลกอฮอล์ และผ้าฝ้ายมัสลิน เพื่อตัดเย็บหน้ากากอนามัย ให้กับ 14 อำเภอ จังหวัดเลย เพื่อมอบให้ผู้กักตัว ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามเกณฑ์ในพื้นที่จังหวัดเลย ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน