เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชัชชัย มณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอดอนสักและนายไตรรัตน์ ขุนหลัด สาธารณสุขอำเภอดอนสักลงพื้นที่อำเภอดอนสัก เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  
ของอำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังนี้
1. นายเทียบ ทองเพชร
2. นางเห้ง ล่ำสุข
พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 ห่อ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือ ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย