1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีื พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจริญ เปลี่ยวจิตร
นายอำเภอดอนสัก นายชัชชัย มณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอดอนสัก นายไตรรัตน์ ขุนหลัด สาธารณสุขอำเภอดอนสัก และนายแพทย์พิรกิจ วงศ์วิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนสัก ลงพื้นที่อำเภอดอนสัก เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ของอำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังนี้
1. นายแปลก หิรัญเรือง
2. เด็กชายภาณุพงศ์ บรรจงช่วย
พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก จำนวน 1 ห่อ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือ ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย