เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ไปมอบ Face Shield จำนวน 120 ชิ้น ให้กับบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก นางภัทรกรทอง ไผ่ตงเกตุเดชากร กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด และนายไตรรัตน์ ขุนหลัด สาธารณสุขอำเภอดอนสัก เป็นผู้รับมอบฯ ทั้งนี้ เพื่อให้นำไปแจกจ่ายให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้โดยสาร
ที่มาใช้บริการในการเดินทางของบริษัทฯ ดังกล่าว