เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอหนองม่วง กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง จิตอาสาพระราชทาน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ขวัญกำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นายชาตรี ศรีไพร บ้านเลขที่ 32/2 หมู่ 10 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีผู้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 10,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ทั้งนี้มีผู้ใจบุญในชุมชนได้นำเงิน สิ่งของ และเครื่องนุ่งห่มมามอบให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น