เลือกหน้า

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไปมอบ Face Shield จำนวน 60 ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 50 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวน 100 หลอด  ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก นายแพทย์พิรกิจ วงศ์วิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนสัก นายชัชชัย มณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
งานปกครองอำเภอดอนสัก นายไตรรัตน์ ขุนหลัด สาธารณสุขอำเภอดอนสัก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพยาบาลเป็นผู้รับมอบฯ