เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมาย นางนริศรา สุวรรณโค กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอหนองหิน หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ อำเภอหนองหิน ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 42 ชุด
ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ให้กับราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัย ลมกรรโชกแรง พัดบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหิน หมู่ที่ 10 ,13 และตำบลปวนพุ หมู่ที่ 2 ,9 ,12 ,14 ,15 อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

Tags: เลย