เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563  นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้กับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  อำเภอลืออำนาจ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ณ ศาลาประชาคมอำเภอลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ